МАУП

У навчальному посібнику подано характеристику основних елементів інфраструктури товарного ринку України - торговельних підприємств, то-варних бірж, аукціонів, виставок і ярмарків, митних організацій.
Особлива увага приділяється об'єктам торгової сфери: оптовим і роздрібним торговельним підприємствам, дрібнороздрібній мережі, підприємствам громадського харчування, роздрібним і оптовим ринкам, організації їх діяльності згідно із законодавством України.

ID: NL-67519
Місто: Київ
Рік: 2004
Видавництво: МАУП
Сторінок: 180
Номер ISBN: 966-608-368-Х
Ціна: грн
Інфраструктура товарного ринку: Навчальний посібник
Інфраструктура товарного ринку: Навчальний посібник
Інфраструктура товарного ринку: Навчальний посібник
Інфраструктура товарного ринку: Навчальний посібник
Інфраструктура товарного ринку: Навчальний посібник
Інфраструктура товарного ринку: Навчальний посібник
Інфраструктура товарного ринку: Навчальний посібник

У навчальному посібнику викладено теоретичні засади маркетингу персоналу, узагальнено досвід практичної діяльності кадрових служб з визначення потреби в персоналі та її задоволенні. Запропоновано рекомендації із вдосконалення маркетингової діяльності у сфері управління персоналом.

Для студентів зі спеціальностей "Економіка праці" та "Управління персоналом", викладачів і практиків, які спеціалізуються у галузі управління людськими ресурсами.

ID: NL-67531
Місто: Київ
Рік: 2006
Видавництво: МАУП
Сторінок: 408
Номер ISBN: 966-608-515-1
Ціна: грн
Маркетинг персоналу
Маркетинг персоналу
Маркетинг персоналу
Маркетинг персоналу
Маркетинг персоналу
Маркетинг персоналу

У посібнику розкрито механізм здійснення товарної політики підприємств маркетингової орієнтації. Розглянуто основні питання однієї зі складових маркетингового комплексу - товару. Наведено загальні поняття товару, якості, товарного знака, упаковки та маркування, послідовність оцінки конкурентоспроможності товару і принципи формування асортименту виробничими-та торговельними підприємствами. Викладено теоретичні основи конкуренції з метою вибору підприємством конкурентних стратегій та методів конкуренції в умовах чинного законодавства України.

ID: NL-67532
Місто: Київ
Рік: 2003
Видавництво: МАУП
Сторінок: 160
Номер ISBN: 966-608-308-6
Ціна: грн
Маркетингова товарна політика: Навчальний посібник
Маркетингова товарна політика: Навчальний посібник
Маркетингова товарна політика: Навчальний посібник
Маркетингова товарна політика: Навчальний посібник
Маркетингова товарна політика: Навчальний посібник

Пропонований навчальний посібник є результатом багаторічного дослідження автором феномену "інформація" як ресурсу економічного відтворення, формування сучасних виробничих відносин, а відповідно і моделювання підприємницької діяльності та механізму інтеграції України у світове господарство.

Розглянуто п'ять модулів, що охоплюють найважливіші теоретичні та практичні аспекти становлення і розвитку підприємництва в Україні, спільного підприємництва, їх економічної сутності й формування на цій основі стратегічного розвитку конкретного господарюючого суб'єкта і держави загалом.

ID: NL-67576
Місто: Київ
Рік: 2005
Видавництво: МАУП
Сторінок: 232
Номер ISBN: 966-608-406-6
Ціна: грн
Спільне підприємництво: економіко-інформаційна парадигма: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
Спільне підприємництво: економіко-інформаційна парадигма: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
Спільне підприємництво: економіко-інформаційна парадигма: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
Спільне підприємництво: економіко-інформаційна парадигма: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
Спільне підприємництво: економіко-інформаційна парадигма: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.

Посібник підготовлено на основі лекційного матеріалу автора. Він містить визначення основних понять, викладення теоретичних принципів та концепції створення сучасних організаційних форм управління, опис методів проектування та трансформації підприємств в умовах ринкової економіки, методів оцінки ефективності організаційних рішень.

Для студентів очної та заочної форм навчання, які вивчають курси "Організаційне проектування","Корпоративне управління", "Управління бізнесом", "Антикризове управління", а також для керівників підприємств усіх форм власності.

ID: NL-67541
Місто: Київ
Рік: 2005
Видавництво: МАУП
Сторінок: 160
Номер ISBN: 966-608-415-5
Ціна: грн
Організаційне проектування: Навчальний посібник
Організаційне проектування: Навчальний посібник
Організаційне проектування: Навчальний посібник
Організаційне проектування: Навчальний посібник
Організаційне проектування: Навчальний посібник

У пропонованому навчальному посібнику викладено основні методи розробки бізнес-плану як основного механізму планування й контролю оперативної і фінансової діяльності підприємства. Висвітлено питання фінансової, оперативної та інвестиційної політики підприємства.

Для студентів економічних спеціальностей.

ID: NL-67492
Місто: Київ
Рік: 2005
Видавництво: МАУП
Сторінок: 160
Номер ISBN: 966-608-396-5
Ціна: грн
Бізнес-планування на підприємстві: Навчальний посібник
Бізнес-планування на підприємстві: Навчальний посібник
Бізнес-планування на підприємстві: Навчальний посібник
Бізнес-планування на підприємстві: Навчальний посібник
Бізнес-планування на підприємстві: Навчальний посібник

Пропонований практикум з економіки підприємства відповідає нормативній програмі вивчення дисципліни "Економіка підприємства" і складається з тих тем, які пов'язані з розв'язанням практичних задач. Кожна тема містить короткі теоретичні відомості, приклади розв'язання практичних задач, а також матеріал для самостійного опрацювання та контролю здобутих знань у вигляді контрольних питань, тестів і задач. Також наведено приклади розв'язання аналі-тико-розрахункових задач підвищеної складності.

ID: NL-75912
Місто: Київ
Рік: 2007
Видавництво: МАУП
Сторінок: 181
Номер ISBN: 966-608-709-Х
Ціна: грн
Практикум з економіки підприємства: Навчальний посібник
Практикум з економіки підприємства: Навчальний посібник
Практикум з економіки підприємства: Навчальний посібник
Практикум з економіки підприємства: Навчальний посібник

Розглядаючи сучасну банківську систему, автори намагаються якомога глибше проникнути в сутність суспільно-політичних проблем, пропонуючи власний погляд на їх розв'язання. Для широкого загалу

ID: NL-67491
Місто: Київ
Рік: 2006
Видавництво: МАУП
Сторінок: 32
Номер ISBN: 966-608-564-Х
Ціна: грн
Банк "Україна": справа честі
Банк "Україна": справа честі
Банк "Україна": справа честі
Банк "Україна": справа честі

У книзі зібрано статті П. Куліша та М. Костомарова, опубліковані у журналах "Основа" (1861—1862 pp.) та "Киевская старина" (за 1883 рік), в яких обговорюються проблеми українсько-єврейських взаємин від давнини до 80-х років XIX ст.
У "Додатках" вміщено низку документів, які аргументують позицію П. Куліша, М. Костомарова та І. Франка у їхній полеміці з "органом евреев России" журналом "Сион" ("Рассвет") з проблем історичного співжиття українців та євреїв.

ID: ???
Місто: Київ
Рік: 2005
Видавництво: МАУП
Сторінок: 424
Номер ISBN: 966-608-437-6
Ціна: грн
Жидотрєпаніє...
Жидотрєпаніє...
Жидотрєпаніє...
Жидотрєпаніє...
Жидотрєпаніє...

У книзі відомої письменниці, вченої, громадської діячки, матері Лесі Українки Олени Пчілки (Ольги Драгоманової-Косач) вперше зібрано публіцистичні твори, оприлюднені в 1908—1914 роках часописом "Рідний Край", редактором і видавцем якого вона переважно була.
В гострій полемічній манері всебічно висвітлюються "найнезручніші" історичні періоди українсько-еврейських стосунків, соціально-економічні та етнокультурні причини їх загострення, аналізуються витоки національної самоізольованості, економіко-фінансової та духовної експансії організованого єврейства на українських землях початку XX ст.

ID: NL-67497
Місто: Київ
Рік: 2006
Видавництво: МАУП
Сторінок: 352
Номер ISBN: 966-608-533-х
Ціна: грн
Викинуті українці
Викинуті українці
Викинуті українці
Викинуті українці
Викинуті українці